Mission

Pind

        Smerte- og Sports-klinik Viborg

Lidt om baggrunden for min smerteforståelse


9 ud af 10 bliver hjulpet i klinikken.

Hvordan kan det lade sig gøre at løse problemer, som andre behandlere ikke har løst?

Ved at udstråle professionel tillid og omsorg.

Og ved at der er afsat bedre tid til konsultationen. Det fremmer kommunikation, forståelse og planlægning.


Som tidligere praktiserende læge gennem 37 år i Bjerringbro er jeg entusiastisk for at løse et problem over tid - i stedet for som en specialist her og nu.

Kontakten til nye patienter foregår ved, at jeg lytter aktivt til sygehistorien - og forholder mig passiv indtil den er fortalt.

Samtidig med fortællingen nedskrives det fortalte - og patienten afbrydes kun med opfordringen til at fortælle mere indtil hele historien er fortalt.

Med kropssproget søges samtidigt at vinde personens tillid.

Formålet er seriøst at tilegne sig alvoren i patientens problemer -  måske et problem, der er usynligt for det blotte øje, blodprøver, biopsier og f.eks. scanninger - og ofte ikke troet af kolleger, familiemedlemmer - og selv læger.


Fra starten af skal forventningerne evt nedjusteres. Og for nogle kroniske tilfælde er en komplet kur utænkelig.

Men ved at finde trigger-punkter og dårligt fungerende led er det muligt at ændre på de fleste spændingstilstande og øge bevægeligheden.


En behandlingssucces betyder, at symptomerne optræder sjældnere og mindre intense, at søvnen forbedres, og at patienten bliver mere fortrolig med at tackle skavanken.

Det er nødvendigt med tillid til mig som behandler og tålmodighed med forløbet.


Et forløbsskema  vil vise effekten - og forbedringer vil kunne kaldes en sejr.

Der gås metodisk til værks, og der lægges en strategi for en form for redningsplan, hvis der optræder attacker med forværring.


Hvis tilstanden har varet længe,  vil der efter de første indledende behandlinger med korte intervaller blive længere mellem de opfølgende behandlinger afhængig af effekten.

Hvis en tilstand har været som en langvarig ild, kan det tage mdr at nå acceptable forbedringer.

Med kroniske lidelser skal både patient og læge have en tålmodig tilgang. Her er det et spørgsmål om at nå til en accept af smerten, så det ikke er den, der styrer dit liv - men dig, der påtager dig ansvaret for dit eget liv.


Mange af mine patienter er gennemundersøgte. Trods det har de ikke haft effekt af eventuelle givne behandlinger. Og de føler sig ikke lyttet til, ikke forstået.

De patienter, der henvender sig i klinikken,  har et bredt spekter af smerter. Det kan bl.a. være hovedpine, migræne, følger efter whiplash eller hjernerystelse, diskusprolaps og spinalstenose. Skuldersmerter eller en tennis-/golfarm. Nogle har  smerter i brystdelen eller lænden måske som en prolaps med udstrålende smerter eller en spinalstenose. Smerter fra osteoporose måske med hvirvelsammenfald.  Andre har hofte- eller knæsmerter. Problemer med akillessenen eller fodsmerter. Helvedesild eller smerter i et ar.


Der kan være stress, angst eller depression i kølvandet.


Og nogle gange drejer det sig om børn.


Alligevel er det ikke nødvendigt med mange forskellige specialer for at kunne hjælpe hovedparten af patienterne til et liv med færre smerter, bedre livskvalitet og søvn - og færre smertestillende tabletter.


Der kan ofte leveres umiddelbare ”her og nu”-effekter, hvor resultatet kan aflæses efter den første behandling, idet jeg kan forskellige “tricks” med gode umiddelbare virkninger - der dog kan kræve gentagne behandlinger, indtil en ønskelig tilstand er opnået. Det er ikke en enkelt ting, der medfører virkningen - det er en kombination af flere indsatsområder.


Relationen, dvs den kontakt og fortrolighed vi opnår med hinanden, betyder meget for et godt forløb.