Hvorfor vælge Pind-Smerteklinik?

Lidt om baggrunden for min smerteforståelse, og hvad du kan forvente:


9 ud af 10 angiver at have effekt af behandlingerne - også når det gælder fobi-behandlingerne.


Hvordan kan det lade sig gøre at løse problemer, som andre behandlere ikke har løst?


Jeg har mere end 45 års erfaring som læge, heraf 37 år i almen praksis.

Jeg har været på utallige kurser i smertetackling, skrevet en bog om smerter, forsket i rygsygdomme og har haft en artikel i det store anerkendte amerikanske tidsskrift SPINE om min egen udvikling af et 10-punkts ryg-skema for den praktiserende læge.

Jeg har undervist og holdt mange foredrag om smerter.

Her i  2020 er jeg i gang med 6. år i min private smerteklinik.


Der er afsat god tid til konsultationen. Det fremmer kommunikation, forståelse og planlægning.


Jeg er entusiastisk for at løse et problem over tid. Det foregår ved at jeg lytter aktivt til din sygehistorie - indtil den giver mening i min medicinske verden.


Gennem tillid forsøger jeg seriøst at tilegne mig alvoren i dine problemer -  måske et problem, der er usynligt for det blotte øje, blodprøver, biopsier og f.eks. scanninger - og ofte ikke troet af kolleger, familiemedlemmer - og selv læger. Der vil dog ofte også være plads til et glimt i øjet.


Fra starten af skal forventningerne evt nedjusteres. Og for nogle kroniske tilfælde er en komplet kur utænkelig.

Men ved at finde trigger-punkter og dårligt fungerende led er det muligt at ændre på de fleste spændingstilstande og øge bevægeligheden. Herudover har jeg en palet af forskellige behandlingsmuligheder. 

For mig er 2 patienter ikke ens, derfor er din sygehistorie og min undersøgelse af stor betydning for, hvordan netop din behandling skal være. One size does not fit all, dvs ingen behandling passer nødvendigvis til alle. Og opnås der ikke en effekt efter 1-2 behandlinger, skal der kombineres på en ny måde. Det er som regel dig, der sætter en grænse for, hvor mange behandlinger du vil komme til. Men det kan også være, at jeg efter 2-3 behandlinger melder ud, at jeg ikke er den, der kan hjælpe dig. 


En behandlingssucces betyder, at symptomerne optræder sjældnere og mindre intense, at din søvn forbedres, og at du biver mere fortrolig med at tackle skavanken.

Det er nødvendigt med tillid til mig som behandler og tålmodighed med forløbet.


Et forløbsskema  vil vise effekten - og forbedringer vil kunne kaldes en sejr.

Der gås metodisk til værks, og der lægges en strategi for en form for redningsplan, hvis der optræder attacker med forværring.


Hvis tilstanden har varet længe,  vil der efter de første indledende behandlinger med korte intervaller blive længere mellem de opfølgende behandlinger afhængig af effekten.

Hvis en tilstand har været som en langvarig ild, kan det tage mdr at nå acceptable forbedringer.

Med kroniske lidelser skal både du som patient og jeg som læge have en tålmodig tilgang. Her er det et spørgsmål om at nå til en accept af smerten, så det ikke er den, der styrer dit liv - men dig, der påtager dig ansvaret for dit eget liv.


Mange af mine patienter er gennem-undersøgte. Trods det har de ikke haft effekt af eventuelle givne behandlinger. Og de føler sig ofte ikke lyttet til, ikke forstået.

De patienter, der henvender sig i klinikken,  har et bredt spekter af smerter. Det kan bl.a. være hovedpine, migræne, følger efter whiplash eller hjernerystelse, diskusprolaps og spinalstenose. Skuldersmerter eller en tennis-/golfarm. Nogle har  smerter i brystdelen eller lænden måske som en prolaps med udstrålende smerter eller en spinalstenose. Smerter fra osteoporose måske med hvirvelsammenfald.  Andre har hofte- eller knæsmerter. Problemer med akillessenen eller fodsmerter. Helvedesild eller smerter i et ar.


For nogle er det akutte smerter, måske efter en sportsskade - eller det kan være kroniske gennem mange år.


Der kan være tale om stress, angst eller depression som en dårlig ledsager til smerten, men også som en regulær stresstilstand som svar på, at din grænse er nået - uden du nåede at opdage det. Det kan også være en fobitilstand, som har afholdt dig fra mange oplevelser eller forbrugt dine resourcer for at undgå den udløsende årsag.  


Alligevel er det ikke nødvendigt med mange forskellige specialer for at kunne hjælpe hovedparten af patienterne til et liv med færre smerter, bedre livskvalitet og søvn - og mindre medicinforbrug. 


Der kan ofte leveres umiddelbare ”her og nu”-effekter, hvor resultatet kan aflæses efter de første behandlinger, idet jeg kan forskellige “tricks” med gode umiddelbare virkninger - der dog kan kræve gentagne behandlinger, indtil en ønskelig tilstand er opnået. Det er ikke en enkelt ting, der medfører virkningen - det er en kombination af flere indsatsområder - også din egen efter mine anvisninger.


Relationen, dvs den kontakt og fortrolighed vi opnår med hinanden, betyder meget for et godt forløb.