Kroniske smerter

Kroniske smerter udvikler sig ofte til depression og angst.

Der kan være en fornemmelse af håbløshed, isolationstendens med fravalg af sociale aktiviteter og familietræf.

Angsten kan være som en form for katastrofetænkning, der gør ting uoverskuelige og farlige - eller det kan være angsten i relation til fysisk aktivitet.

Livskvaliteten påvirkes i negativ retning, og der kan være problemer med søvnen.


De fleste, der kommer i min klinik er som regel grundigt undersøgte - og de vil gerne videre i deres liv, men er gået  i stå.


Der kan som ved de akutte smerter efter samtalen og den objektive undersøgelse være behov for at bruge akupunktur i kombination med en manuel behandling.


Og der kan være brug for forskellige fysiske øvelser.


Herudover indlæring af afslapningsteknikker (bl.a. mindfullnes).

Endelig kan der være tale om en ændring af den psykologiske tilgang (ACT: ACceptance and Commitment therapy) samt en optimering af brugen af din egen smertestillende medicin.


Og det er meget væsentligt, at tilstanden kan forklares på en forståelig måde - gerne i kombination med letudførte hjemmeøvelser.


Kroniske smerter er smerter, der har varet i mere end 6 mdr.

Smerten kan derfor have bredt sig til at påvirke dagligdagen i alle dens aspekter.

For nogle er smerten blevet til en lidelse.