Persondataloven (GDPR)

Persondataforordning (GDPR) 25/5-2018


Ved 1. konsultation registreres dit navn, adr. og CPR-nr., som det fremgår af dit sygesikringsbevis. Det kræver loven. Samtidig registreres dit telefonnr. af praktiske grunde, hvis der f.eks. skal foretages ændringer i din tidsreservation.

Din egen læges navn registreres ligeledes - uden at denne dog får en tilbagemelding.


Da jeg ikke har forbindelse med de offentlige systemer, kender jeg ikke noget til din sygehistorie, som jeg derfor i det omfang, det er nødvendigt for din behandling, spørger ind til. Disse oplysninger gemmes i din journal.

Dit medicinforbrug registreres, og da jeg ikke ordinerer ny medicin, er jeg ikke i kontakt med FMK (det fælles medicin kort).

Ved gentagne behandlinger beskrives dit helbred siden sidst og dagens behandling.

Du opfordres til at følge med i, hvad jeg skriver, da det er af betydning for vor fælles fortrolighed.


Når du afsluttes, arkiveres din journal på min bærbare PC, til hvilken det kun er mig, der har adgangskoden. Loven kræver, at journalnotater opbevares i mindst 10 år.

Dine sygesikringskort oplysninger bruges også til at lave en faktura. Du får en kvittering, og der laves en kopi, som i forhold til skattevæsenet opbevares i 5 år.

Er du medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du modtage tilskud via en krypteret transaktion.


Hvis du som patient beder om det, så kan du få udleveret de oplysninger, som forefindes i din journal. Og du kan som patient få ændret eller måske ligefrem helt få slettet alle dine oplysninger, hvis du finder det nødvendigt.


Ifølge Lægeloven har jeg tavshedspligt. Den skriftlige forvaltes ved, at jeg er den eneste, der har koden til arbejdscomputeren, den mundtlige ved at jeg ikke deler dine personlige oplysninger med andre. En elektronisk kopi af journal notater og regninger opbevares i aflåst skab, bærbar PC opbevares i hjemmet. Ved min død har mine efterladte via bankboks adgang til koden og sletning af computerens indhold.


Da jeg selv udfører alle opgaver så som at skrive journal, lave regnskab og vedligeholde hjemmeside, er der ikke brug for yderligere nedskrevne regler for persondatahåndtering.