Læge Robert Pind / CV

CV tryk her for et fyldigt CV

  • Min viden og erfaring stammer fra mit arbejde som praktiserende læge i Bjerringbro i perioden 1978-2015 samt deltagelse i talrige kurser inden for smertebehandling i ind- og udland. Du garanteres derved en lægefaglig undersøgelse og diagnostik. 


  • Gennem mere end 30 år har jeg været medlem af både Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab (DMAS) og Dansk Selskab for Muskuluskeletal Medicin (DSMM)


  • Der kan påregnes 1-3 behandlinger, evt flere ved mere langvarige tilstande, hvis der fortsat opnås forbedringer fra gang til gang. Ved kroniske tilstande kan gentagne behandlinger med mdrs mellemrum være aktuelt.


  • Særligt lændesmerter har gennem alle årene haft min store interesse, både ved de daglige behandlinger og gennem forskning, hvor min specialudviklet rygskala har været publiceret i det internationalt anerkendte amerikanske tidsskrift Spine i 2014. Andre smertetilstande kan findes her  • 25 års arbejde med forbier har jeg i 2019 overført til digitale online fobiprogammer med anvendelse af virtual reality

Speciallæge i almen medicin

Robert Pind

Av min ryg