Forløbstest

Ny test til smertepatienter

01/10-2016

Siden start for snart 2 år siden har jeg i min private smerteklinik i Toldboden set mange smertepatienter, hvoraf en stor del er komplekse med komplicerede forløb.

Det har overrasket mig, at 9 ud af 10 patienter har fundet hjælp efter i gennemsnit  kun 3-4 behandlinger. Hjælp til færre smerter med et lavere medicin-forbrug og en bedre livskvalitet. Overrasket, fordi mange har været til diverse behandlere eller smerteklinikker eller rygcentre forinden. Og mange har haft symptomer gennem lang tid - flere år.

En smertepatient har brug for at blive lyttet til – og for at få en god undersøgelse. For mig er undersøgelsen indgangen til en individuel akupunkturbehandling i relation til de enkelte smertepunkter samt manuelle teknikker. Samtalen har til formål at afklare, hvad patienten selv forestiller sig om sin sygdom, og hvilken ængstelse eller frygt, der er skabt.

For hver gang at komme rundt om såvel psyke som krop og livskvalitet har jeg for et år siden konstrueret en 10 punkts skala til vurdering af smertetilstanden, som samtidig giver mulighed for at følge behandlingseffekten.

Skalaen indeholder emner som smertens styrke, påvirkning af livskvalitet, søvnproblemer, forbrug af smertestillende medicin. Ligeledes berøres KRAM-faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion. Alle ved, hvad der er sundt - men hvad kunne den enkelte måske tænke sig at gøre noget ved ?

Der er som regel brug for nogle enkle øvelser til hjemmebrug, således at smertepatienten selv bliver en aktiv del i sin behandling.

Empowerment – altså styrkelse af den enkeltes ressourcer er vejen til et varigt bedre liv for smertepatienten.

Smerte

0-10

Livskvalitet

0-10

Indsovnings-besvær

0-5

Afbrudt søvn

0-5

Tidlig opvågning

0-5

Smertestillende


Grøntsager

0-3

Rygning

0-3

Alkohol

0-3

Motion

0-3

I altPinds Forløbstest