Mission og vision
 • Mission

  • I min private smerteklinik har jeg siden 2015 tilbudt behandling for alle typer smerter – dog ikke cancersmerter.
  • Som praktiserende læge har jeg før den tid i knap 40 år specialiseret mig (og forsket) i behandling af såvel akutte som kroniske smerter, som oftest udgået fra bevægeapparatet, dvs. muskler, sener og led.
  • Der anvendes akupunktur efter vesterlandsk model, dvs. trigger-punkts behandling med akupunkturnåle sv.t. udgangspunkterne for smerten. Herudover anvendes forskellige manuelle behandlinger, hvor muskelhinder løsnes (myo-fasciel-release) og led frigøres (mobiliseres).  
  • Ved længerevarende smertetilstande sættes der fokus på smertens psykologiske påvirkninger af hjernen. Ofte tilrådes det at anvende podcasten: ”Ud af smerten” derhjemme efter behov.
  • Som regel instrueres i få simple hjemmeøvelser, ligesom der sættes fokus på at lokalisere – og undgå – det, der forværrer smerten.
  • Der udskrives ikke medicin - derimod gennemgås korrekt brug af egen medicin. Som regel fører behandlingerne til enten reduktion eller ophør af medicinforbruget.
  • Effekten af behandlingerne følges op ved anvendelse af en forløbstest.

 • Vision:

  • At skabe en god kontakt til alle patienter og være med til, at de opnår en forbedring af deres smertetilstand – uanset hvad de tidligere har gennemgået af behandlingstiltag. Enten gennem de behandlinger, som jeg kan tilbyde i Pind-Smerteklinik - eller ved at man som patient kan blive guidet til supplerende tiltag, som evt. kræver henvendelse via egen læge.
  • At behandling i Pind-Smerteklinik indeholder et bæredygtighedselement, idet der ikke anvendes dyre behandlinger og kun yderst sjældent henvises til yderligere undersøgelser.
  • At min passion for smertebehandling ved fortsat nysgerrighed efter nye behandlingsmåder kan gøre, at jeg kan være på forkant med udviklingen indenfor smertebehandling.
  • At blande mig i den offentlige debat om smertebehandling gennem diverse medier og tidsskrifter.
  • At tilfredse patienter ønsker at videreformidle effekten af deres behandling mhp. fortsat eksistens af Pind-Smerteklinik.