Mission og vision
 • Mission

  • I min private smerteklinik har jeg siden 2015 tilbudt behandling for alle typer smerter – dog ikke cancersmerter.
  • Som praktiserende læge har jeg før den tid i knap 40 år specialiseret mig (og forsket) i behandling af såvel akutte som kroniske smerter, som oftest udgået fra bevægeapparatet, dvs. muskler, sener og led.
  • Der anvendes akupunktur efter vesterlandsk model, dvs. trigger-punkts behandling med akupunkturnåle sv.t. udgangspunkterne for smerten. Herudover anvendes forskellige manuelle behandlinger, hvor muskelhinder løsnes (myo-fasciel-release) og led frigøres (mobiliseres).  
  • Ved længerevarende smertetilstande sættes der fokus på smertens psykologiske påvirkninger af hjernen. Ofte tilrådes det at anvende podcasten: ”Ud af smerten” derhjemme efter behov.
  • Som regel instrueres i få simple hjemmeøvelser, ligesom der sættes fokus på at lokalisere – og undgå – det, der forværrer smerten.
  • Der udskrives ikke medicin - derimod gennemgås korrekt brug af egen medicin. Som regel fører behandlingerne til enten reduktion eller ophør af medicinforbruget.
  • Effekten af behandlingerne følges op ved anvendelse af en forløbstest.

 • Vision:

  • At skabe en god kontakt til alle patienter og være med til, at de opnår en forbedring af deres smertetilstand og livskvalitet– uanset hvad de tidligere har gennemgået af behandlingstiltag. Enten gennem de behandlinger, som jeg kan tilbyde i Pind-Smerteklinik - eller ved at man som patient kan blive guidet til supplerende tiltag, som evt. kræver henvendelse via egen læge.
  • At behandling i Pind-Smerteklinik indeholder et bæredygtighedselement, idet der ikke anvendes dyre behandlinger og kun yderst sjældent henvises til yderligere undersøgelser.
  • At min passion for smertebehandling ved fortsat nysgerrighed efter nye behandlingsmåder kan gøre, at jeg kan være på forkant (first mover)  med udviklingen indenfor smertebehandling.
  • At blande mig i den offentlige debat om smertebehandling gennem diverse medier og tidsskrifter.
  • At tilfredse patienter ønsker at videreformidle effekten af deres behandling mhp. fortsat eksistens af Pind-Smerteklinik.